Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě go4coffee.cz, jehož provozovatelem je:
Milan Mikšovský
IČ: 05031117
Strojařů 1387
537 01 Chrudim
nejsem plátce DPH
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 27.4.2016, dále jen prodávající.
Provozovatel obchodů www.go4coffee.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Odesláním objednávky na www.go4coffee.cz vzniká mezi Kupujícím a Prodejcem platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky.
Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Prodejce obdržení objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail.
Prodejce má právo od objednávky Kupujícího odstoupit v případě, že objednané zboží je vyprodané nebo nedostupné, případně Kupující požaduje dodatky či odchylky, které Prodejce nedokáže v danou chvíli zajistit. Prodejce je povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat a Kupující není nadále takovouto objednávkou vázán.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
3. Expedice objednaného zboží
Není-li v popisu objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je skladem, expedováno do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu. Tyto případy budou řešeny individuální dohodou. Zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit doběrečné v předem stanovené částce zboží včetně dopravného.
Nepřevzetí zásilky
V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.
Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí ( např.neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtován jednotný poplatek a to ve výši 500 Kč. Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet č. 2300611312/2010. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání. Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.
4. Reklamace
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Doporučujeme kupujícímu zboží při jeho převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu zkontrolovat tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (repasované zboží záruční lhůta 6 měsíců), pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Pokud je u výrobku uvedena životnost, nelze funkční nedostatky související s jejím překročením považovat za vady; b) nesprávným použitím výrobku; c) nesprávným skladováním.
Postup při reklamaci:
1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně; 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
3. zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem info@go4coffee.cz. 4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem.
5. Vrácení zboží
Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Vrátit lze zboží nepoškozené, nepoužité, v originálním balení. Pokud se tak rozhodnete, informujte nás o této skutečnosti nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží e-mailem. Zboží následně zašlete bez zbytečného odkladu na adresu: Bc. Petr Ždímal, Vrcha 210, 537 01 Sobětuchy. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz bude posuzováno individuálně s ohledem na stav vráceného zboží, a to k vzájemné spokojenosti. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 14 dnů navrátí kupujícímu částku poníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nelze bez předchozí dohody akceptovat.
6. Copyright
Veškerý obsah stránek, publikování nebo další šíření obsahu webu www.go4coffee.cz , nebo jeho částí je bez písemného souhlasu zakázáno.
7. Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
8. Ostatní
Ostatní podmínky se řídí dle platného Občanského zákoníku.